W klasach 1 i 2 było razem 66 uczniów. W wycieczce szkolnej brało udział 80% uczniów klasy 1 i 75% uczniów klasy 2, co stanowiło razem 51 osób. Jeżeli przyjmiemy oznaczenia x- liczba uczniów klasy 1, y- liczba uczniów klasy 2, to treść zadania opisuje układ:
a. x+y=66 c. x+y=66
80x+75y=51 0,8x+0,75y=51

b. x+y=66 d.x+y=51
0,08+0,075y=51 0,8x+0,75y=66

1

Odpowiedzi

2009-11-01T13:03:03+01:00
Suma uczniów w obu klasach to 66, czyli
x + y = 66

W wycieczce brało udział:
z klasy pierwszej 80% * x = 0,8 * x
z klasy drugiej 75% * y = 0,75 * y
razem 51 osób:
0,8 * x + 0,75 * y = 51

Odp. c