Akwarium ma wymiary:
długość 2(1/2)m,
szerokość stanowi 0,6 długości,
wysokość jest równa 120 cm.
a) Oblicz pole podstawy akwarium.
b) Ile litrów wody wlano do akwarium, jeżeli jest wypełnione do 2/3 wysokości?

Proszę o szybką odp. i rozwiązania.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T19:41:34+02:00
Akwarium, to prostopadłościan.
Podstawa = prostokąt.

a) pole podstawy=pole prostokąta
x=2½m=2,5m
y=0,6*x
y=2,5m*0,6=1,5m
Pp=x*y
Pp=2,5m*1,5m=3,75m²

Odp. Pole podstawy akwarium jest równe: 3,75m²

b) aby obliczyć ilość wody musimy obliczyć objętość:
V=Pp*H
H=120cm=1,2m

mamy nalać wody do ⅔ wysokości, czyli nasza wysokość:
H₁=⅔ * H
H₁=⅔ * 1,2m
H₁=⅔ * ¹²/₁₀m = ⁴/₅m = 0,8m

Czyli objętość wody w litrach:
1litr=1l=1dm³
x=2,5m=25dm
y=1,5m=15dm
H₁=0,8m=8dm

V=25dm*15dm*8dm=3000dm³=3000l

Odp. Należy nalać 3 000 litrów wody, aby akwarium było napełnione do ⅔ wysokości.
2 5 2