Podstawą graniastosłupa prostego jest równoległobok o bokach równych 6 cm i 4cm oraz wysokości opuszczonej na dłuższy bok równej 2,5 cm wysokość graniastosłupa stanowi 80% dłuższej krawędzi jego podstawy.oblicz a)objętość tego graniastosłupa b) pole jego powierzchni

1

Odpowiedzi

2010-03-31T15:06:18+02:00
Wzory:
Na pole równoległoboku: P=a*h
Na objętość graniastosłupa: V=Pp*H

Dane:
a=6cm
b=4cm
h=2,5cm

H= 0,8*6
H=4,8cm

A.
V=6*2,5 * 4,8[cm]
V=72cm³

B.
Pc=Pp + Pb
Pc=2*(6*2,5) + 2*(4,8*4) + 2*(4,8*6) [cm]
Pc=30+38,4+57,6[cm]
Pc=126cm²
3 5 3