Przetłumaczyć zdania na polski

1.What time does school start and finish in your country?
2.Do all students wear a school uniform?
3.How many subjects are compulsory?
4.When do students take exams?
5.Are there any specialist technology schools in your country?

1

Odpowiedzi

2009-11-01T13:10:31+01:00
1.O jakiej godzinie zaczynasz szkołe i kończysz ją w twoim kraju ?
2 Czy u was w szkole wszyscy uczniowie musza nosić mundurki?
3. Ile masz przedmiotów obowiązkowych?
4 Kiedy mają uczniowie egzamin?
5 Czy są jakiesz specjalne szkoły techniczne w twoim kraju?

Co do 5 nie jestem pewien