26. Jakie jest znaczenie sprawiedliwości, pokoju, prawdy i miłości społecznej w kształtowaniu właściwych odniesień między ludźmi?
27. Kim był bł. Stanisław Starowieyski?
28. Wymień i krótko omów najważniejsze dokumenty społecznego nauczania Kościoła.
28. Jakie są zadania pracodawców i pracowników, na które zwraca szczególną uwagę nauczanie społeczne Kościoła?
30. Na czym polegała rola Kościoła w Polsce w okresie niewoli narodowej?
31. Kim był abp Zygmunt Szczęsny Feliński?
32. Kim był św. Rafał Kalinowski?
33. Co to jest natchnienie biblijne?
34. Co stanowi właściwą treśċ orędzia biblijnego?
35. Czy nauka i wiara są sprzeczne? Odpowiedźuzasadnij.
36. Kim była św. Edyta Stein?
37. Wyjaśnij zdanie: Astrologia jest karykaturą nauki i karykaturą wiary.
38. Co na temat możliwości naturalnego poznania Boga mówi Księga Mądrości (Mdr 13, 1–5. 9)?
39. Przeprowadźkrytykę stwierdzenia: każdy ma swoją prawdę.
40. Dlaczego głoszenie prawdy należy do najważniejszych zadań Kościoła?
41. Wymień przykłady opisywanych przez Biblię powołań.
42. W jaki sposób można rozpoznaċ swoje powołanie życiowe?
43. Jakie jest znaczenie powołań kapłańskich i zakonnych dla Kościoła?
44. Dlaczego praca zawodowa chrześcijanina powinna byċ traktowana jako odpowiedźna wezwanie Boże?
45. Kim była bł. Aniela Salawa?
46. Jakie orędzie przedstawia Księga Jonasza?
47. W jaki sposób Księga Jonasza dokonuje krytyki pogańskiego spojrzenia na świat?
48. Co wiesz o kulcie Miłosierdzia Bożego?
49. Omów trzy sposoby rozumienia tolerancji jako szacunku dla osoby, znieczulicy lub pogardy.
50. Co wiesz o męczennikach meksykańskich z I poł. XX w.?
51. Dlaczego antysemityzm i uprzedzenia rasowe są wielkim grzechem?
52. Jaki był stosunek nazizmu do chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego?
53. Kim był bł. Bernard Lichtenberg?
54. Jaki był stosunek komunizmu do religii?
55. Dlaczego marksistowska teoria walki klas jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem?
56. Kim był kard. Stefan Wyszyński?
57. Kim był ks. Jerzy Popiełuszko?
58. W jaki sposób Kościół w okresie komunizmu bronił wartości życia narodowego?
59. Wymień i krótko omów najważniejsze dokumenty II Soboru Watykańskiego.
60. Kim był bł. papież Jan XXIII?
61. Dlaczego przystępując do Komunii Świętej powinniśmy przebaczyċ naszym winowajcom?
62. Na czym polegała doniosłośċ Listu biskupów polskich do niemieckich
z 1965 r.?
63. Na czym polega prawdziwa i pozorna wolnośċ?
64. Kim był św. Maksymilian Kolbe?
65. Jaka była rola Kościoła i wiary w Boga w obronie niepodległości
w 1920 r.?
66. Uzasadnij słowa Jana Pawła II: Nie można bez Chrystusa zrozumieċ dziejów Polski.
67. W jakim zakresie wiara jest sprawą prywatną człowieka? Czym jest, a czym nie jest

1

Odpowiedzi

2010-04-02T14:35:43+02:00
26.Sprawiedliwośc, pokoj, prawda i milosc spoleczna ma duze znaczenie w ksztaltowaniu wlasciwych odniesien miedzy ludzmi. Gdy ludzie wzajemnie sie nie oklamuja, nie nienawidza sie, powoduje to miejsze konflikty.dzieki temu wszystko lepiej i sprawnej funkcjonuje.Powoduje lepsze życie i chęc do zycia.Tracimy ja, gdy zaczyna sie konflikt a on powstaje gdy zaczynamy sie oklamywac i swiadczy to o braku milosci (wlasnie) spolecznej. gdyby w dzisiejszych czasach tak byloby nie dochodzilo by do wojen,konfliktow,sporow,ale takze lepiej bysmy znosili bol jaki czasami wyrzadzaja nam inni ludzie i nie tylko oni.>
6 2 6