1. a) Podaj trzy przykłady krajów, na których obszarze często występują trzęsienia ziemi.
b) Podaj jakie metody konstrukcji budynków stosuje się na obszrach częstych trzęsień ziemi w krajach wysoko rozwiniętych.

2. a) Wyjaśnij dlaczego badanie wnętrza Ziemi jest trudniejsze niż badanie jej powierzchni.

1

Odpowiedzi

2010-03-30T15:23:56+02:00
1.
a) Japonia, Chiny, Filipiny
b)-obserwacja zachowań niektórych zwierząt (np. psy, koty, szczury)
-obserwacja powolnych ruchów skorupy ziemskiej (geodezja satelitarna)
-„przeszkolenia” dotyczące zachowań ludzi podczas trzęsień ziemi
-opracowanie specjalnych technik budowlanych
2.
Trudniej jest badać wnętrze Ziemi niż jej powierzchnie, ponieważ aby badać w głąb ziemi należy głęboko kopać. im Głębiej tym bardziej zmieniają się warunki pracy ( zmienia się temperatura, rodzaj skał)
2 4 2