Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T15:28:18+02:00
1.
Dno tego oceanu rozszerza się , ponieważ płyty tektoniczne odsuwają się od siebie tworządz głebokie szczeliny, nazywanych dolinami ryfowymi. W strefie tych dolin, w miejscach głeębokich pęknięc litosfery następuje lawy, która zastyga i tworzy nowe dno oceaniczn

2.
-ograniczone osadnictwo w strefach najbardziej zagrożonych
-wykorzystywanie w budownictwie odpowiednich(wytrzymałych na wstrząsy) materiałów
-odpowiednia budowa budynków
-prowadzenie obserwacji, a co za tym idzie ostrzeganie ludzi o możliwości wystąpienia kataklizmu
1 5 1