Odpowiedzi

2010-03-30T15:20:08+02:00
Będą pomagały -czasownik
mnie-rzeczownik
radości-rzeczownik
się-zaimek
półtrzecia- liczebnik
jego- przyimek
nie-rzeczownik
li-zaimek
dobroć-rzeczownik
po ludzku- przysłowek
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T15:27:11+02:00
Będa pomagały-czasownik niedokonany
mnie-rzeczownik
radości-rzeczownik
się-czasownik
półtrzecia-liczebnik ułamkowy
jego-rzeczownik
nie-przeczenie
li-rzeczownik
dobroć-rzeczownik
po ludzku-przysłówek