Zad15:
oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego,w którym krawędz podstawy a=24cm a kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy ALFA =45 stopni.
zad 16:oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego,wiedząc,że przekątna podstawy ma 50cm a krawędz boczna tworzy z tą przekątną kąt 45stopni
PLIS POMÓŻCIE DAJĘ NAJ

1

Odpowiedzi

2010-04-02T14:59:04+02:00
Zad. 15
α=45
a=24cm
d=a√2=24√2cm
x=½d=½×24√2=12√2cm
tg45=H/x
1=H/12√2
H=12√2cm

Pc = a² + 2aH
Pc = 24² + 2×24×12√2
Pc = 576 + 576√2 cm²

Zad. 16
d=50cm
α=45
d=a√2
50=a√2
a=25√2
x=½d=½×50=25
tg45=H/x
1=H/25
H=25cm

Pb = 2×a×H
Pb = 2×25√2×25
Pb = 1250√2 cm²