Umie ktoś to rozwiązać ?

1. Pokrywce szklanej o masie 0,5kg dostarczona 4400J energii , na skutek czego ogrzała się o 10(stopn)C. Jaka jest wartość ciepła właściwego szkła?
2. Do 51 wody o temp. 10(stop) C wrzucono bryłkę rozgrzanego metalu, co spowodowało wzrost temperatury do 30 (stop) C. Ile energii metal przekazał wodzie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T13:34:09+01:00
1)
Q = m*Cw*ΔT
Cw = Q/m*ΔT

Q - ciepło(energia)
Cw- ciepło właściwe
m - masa
ΔT - różnica temperatur

m = 0,5kg
Q = 4400J
ΔT = 10

Cw = 4400/5
Cw = 880 [J/kg*°C]

2)
wzór ten sam

Q = m*ΔT*Cw
Cw wody = 4190 [J/kg*°C]

Q = 4190*10*masa wody[ z treści chyba jest to 5 litrów, albo 51 l]
a) Q = 4190*10*5 = 209500J = 209,5 kJ
b) Q = 4190*10*51 = 2136900 J = 2,1369 MJ1 5 1