Odpowiedzi

2010-03-30T17:15:36+02:00
Plany Ottona III dotyczące utworzenia uniwersalnego imperium łączyły karolińską ideę jedności chrześcijańskiej z nadzieją na odrodzenie potęgi starożytnego Rzymu. Symboliczny obraz cesarstwa niemieckiego został przedstawiony w księdze pochodzącej z ok. 1000r. W skład uniwersalnego imperium miały wchodzić 4 równoprawne prowincje: Germania, Galia, Rzym, Słowiaszczyzna.Idea ta nie została jednak zrealizowana. Stanowiła bowiem zagrożenia dla niezależności książąt niemmieckich oraz dla pozycji cesarstwa bizantyjskiego.Otatecznie plany utworzenia imperium pokrzyżowała przedwczesna śmierc 20-go władcy.
1 5 1