Matma pomocy!liczby wymierne
1. Napisz iloczyn liczb -2 i dwie trzecie i -12
połowa ilorazu liczb -960 i -10
iloczyn sumy liczb -15 i jena druga i - jedna druga
iloczyn liczb -7 i -3 zmniejszony o 10
2.Wpisz brakujące liczby na rysunku poniżej , aby liczby w kółkach były iloczynami liczb z dwóch dąsiednich kwadratów. rysunek jest niżej prosze pomuz .

1

Odpowiedzi

2010-03-31T13:12:45+02:00
1) -2 x 2/3 x -12
2) 1/2 x -960 x -10
3) -15 + 1/2 x -1/2
4) -7 x -3 -10

x to razy
np. 1/2 to są ułamki (jedna druga)

W drugim uciełaś liczby powyżej węc nie jestem w stanie zrobić :)