Odpowiedzi

2009-11-01T13:31:58+01:00
A₃=4
a₄=-2

a₄=a₃+r
r=a₄-a₃=-2-4=-6

ze wzoru na n-ty wyraz ciągu
a₃=a₁+2r
a₁=a₃-2r
a₁=4+12=16
pierwszy wyraz ciągu jest równy 16
2 3 2