Odpowiedzi

2010-03-30T15:56:18+02:00
Bóg zajął się tworzeniem świata,który miał powstać w siedem dni.Tak więc pierwszego dnia stworzył niebo i ziemię,później stworzył światło i oddzielił je od mroku;tak oto mamy dzień i noc.
Drugiego dnia stworzył sklepienie niebieskie i Niebo,by trzeciego dnia oddzielić suchą ziemie od wód,z których powstały morza,a dopełniając dnia stworzył jeszcze rośliny,drzewa,owoce..
Następnego czwartego dnia Bóg wyznaczył pory roku,stworzył słońce i księżyc.Nastał oto piąty dzień tworzenia,w którym to pojawiły się wszelkie stworzenia morskie,ptaki.Szósty dzień był dniem bardzo pracowitym dla Boga,bowiem stworzył on wszelkie zwierzęta żyjące na ziemi,a na koniec postanowił stworzyć człowieka(kobietę i mężczyznę),któremu to powierzył opiekę nad wszystkim tym co stworzył.Oto nastał siódmy dzień,a Bóg rzekł-ten dzień będzie dniem odpoczynku. Tak oto Bóg zakończył swe dzieło tworzenia.