Prosze o pomoc mam to na jutro

1) Na koniec roku szkolnego uczniowie uzyskali z wychowania fizycznego 275 ocen bardzo dobrych. Stosunek liczby ocen bardzo dobrych w klasach I, II, III wynosi odpowiednio 2:1:2. Ile było ocen bardzo dobrych w klasach I

2) Długość boków pewnego prostokąta wynoszą 9m i 18m. Podaj wymiary podobnego do niego prostokąta o polu równym 648m²

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T15:51:56+02:00
Zad.1
2:1:2
2+1+2=5
275:5=55

2*55=110 - kl. I
1*55=55 - kl. II
2*55=110 - kl. III

odp: Ocen bardzo dobrych w klasach pierwszych było 110Zad.2
a=9m
b=18m
a,b=boki prostokąta
pole=ab=9×18=162m²

stosunek pól prostokątów=k²
k²=648:162
k²=4
k=2

x= bok drugiego prostokąta
y= drugi bok tego prostokąta

x:9=2
x=9×2=18

y:18=2
y=2×18=36

odp: Prostokąt podobny ma boki równe 18 i 36m