Odpowiedz na pytania dotyczących KATYNIA (ODPOWIEDZI PODAWAĆ W ODPOWIEDNICH NR):
1,Okoliczności internowania polskich żołnierzy
2.warunki bytowania polskich jeńców , przesłuchania
3.kto ,zawody (jeńców polskich )
4.kto internował polaków i dlaczego ,kto wydał rozkaz
5.jak rozwiązać kwestię polskich jeńców
6.ilośc polskich jeńców
7.jak przeprowadzano egzekucje
8.dlaczego zlikwidowanio polskich jeńców (w sensie politycznym )
9nazwy obozów jenieckich
10 .czego symbolem jest katyń
11."rodzina katynska ","lista katyńska"
12.Stosunek dzisiejszego rządu rosyjskiego do sprawy katyńskiej ,a jak było w przeszłości
NAJLEPSZĄ PRACĘ NAGRODZE 40 PUNKTAMI :)

1

Odpowiedzi

2010-03-30T16:15:20+02:00
7 Rosjanie urzywali niemieckiego pistoletu Walther P38 niezawodność tego typu broni uczyniła iż,NKWD użyło jej przy masowych egzekucjach
Duże znaczenie ma zeznanie byłeg pracownika smoleńskiego NKWD Piotra Klimowa . Potwierdza ono, że część ofiar zamordowano bezpośrednio w gmachu NKWD w tym mieście ,, W maleńkim piwniczym pomieszczeniu był właz kanalizacyjny. Ofiarę wprowadzano do pomieszczenia i otwierano właz , głowę kładziono na jego brzegu i strzelano w potylicę
1 Władze sowiecki nie ustawały w działaniach mających na celu przekonanie ofiar, że ich los ma ulec na lepsze
4 5 marca 1940 ławietnij Beria skierował notatkę 794B do stalina w której było zawarte iż rozstrzelanie 14,7 tys. jeńców i 11 tys. więźniów, bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia,
zlecenie rozpatrzenia spraw i podejmowania decyzji trójce w składzie: Wsiewołod Mierkułow (wpisany odręcznie prawdopodobnie przez Stalina powyżej skreślonego nazwiska Berii), Bogdan Kobułow, Leonid Basztakow.
9 Charków - więżniów Starobielska wymordowano w Charkowie a pogrzebano pod miastem

Ostaszków ,Twer - na pólnoc od moskwy
10 Katyń jest symbolem bez litości sowietów gdyby nie hitler zaatakował stalina to nigdy by tego nie odkryto