Proszę o wypisanie danych ,szukanych i wzoru

1.Koń ciągnął wóz działającej siłą 480N i w czasie 10minut przebył drogę 0,5km.
a)Oblicz jaką prace wykonał koń
b)Jaka była średnia moc konia .

2.Wodospad ma wysokość 5m.Oblicz wartość prędkości z jaką woda tego wodospadu uderza o dno zakładając ,że cała energia potencjalna wody zamienia w energię kinetyczną.

3.Chłopiec uniósł nad podłogę młotek wykonując przy tym prace 5J
a)O ile wzrosła energia młotka ?
b)Jaki rodzaj energii ma młotek względem podłogi ?
c)Jaką pracę może wykonać młotek spadając na podłogę ?

1

Odpowiedzi

2010-03-31T12:58:12+02:00
1.
Dane:
F= 480 N
t= 10 min= 10* 60s= 600s
s= 0,5 km= 0,5 * 1000 m = 500m
Szukane:
W-?
p-?
W= F*s
W= 480 * 500 = 240 000 J
P= W/t
P= 240 000/ 600 = 400 W

2. h= 5m
Ek=Ep
mgh= m*V2 /2 |:m
gh= V2/ 2 |*2
2gh= V2
V= pod pierwiastkiem 2gh
V= pod pierwiastkiem 2*5*10
V= 10 m\s