Odpowiedzi

  • ewer
  • Początkujący
2010-03-30T15:51:36+02:00
1) światło- zjawisko wywołujące wrażenia wzrokowe. Przyjmujemy dulaną(dwoistość) naturę światła. Światło ma naturę kwantowo falową. W niektórych zjawiskach zajmuje się jak fale elektromagnetyczne(np. dyfrakcja, interferencja, polryzacja) w innych zachowuje się jak strumień cząstek zwanych kwantami (np. zjawisko cienia, zjawisko fotoelektryczne)
2)prąd elektryczny-to ukirunkowany ruch nośników ładunków elektrycznych pod wpływem pola elektrycznego
3)hadrony- cząstki elementarne, silnie oddziałujące, zbudowane z kwarków (bariony, mezony)