Odpowied krótko na następujące pytania:
a) W jakim celu wybudowano zbiorniki wodne na rzekach karpackich?
b) W których regionach występuje mniejsze zalesienie? Wyjaśnij przyczyny słabego zalesienia tych obszarów.
(zeszyt ćwiczeń geografia polski - Edward Dudek i Jan Wójcik str.54 zad. 3)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T18:21:10+02:00
1. - produkcja energii
- retencja wody
- ochrona przeciwpowodziowa;
- utworzenie zbiornika zwiększa atrakcyjność turystyczną regionu

2. Im większa wysokość, tym mniejsze zalesienie. Wynika to z piętrowości roślinności w górach, im wyżej tym trudniejsze warunki i rzadsza roślinność.
3 4 3