Odpowiedzi

2010-03-30T19:26:55+02:00
Obszar wyżyn polskich obejmuje Wyżynę Śląską,Wyżynę Krakowsko-Częstochowską,Nieckę Nidziańską,Wyżynę Kielecko-Sandomierską i Wyżynę Lubelską z Roztoczem.
Wyżyny leżą na południu od nizin polskich,a na północ od kotlin podkarpackich.Rozciągają się od dolny górnej Odry na zachodzie po dolinę Bugu na wschodzie.Krajobraz ich jest zróżnicowany i zmienia się głównie w zależności od rodzaju i odporności skał na wietrzenie.
Wyżyna Śląska-jest najdalej na zachód,wysuniętą wyżyną o względnej średniej wysokości 200-300 m n.p.m.Najwyższym jej wzniesieniem jest Góra św.Anny(400m n.p.m),która w neogenie(trzeciorzęd) była czynnym wulkanem.W okresie,gdy powstawały Góry Świętokrzyskie i Sudety(w czasie orogenezy hercyńskiej),a obszarze Wyżyny Ślaskiej wytworzyło się duże obniżenie,zapadlisko.W erze paleozoicznej(dewon i karbon) panował klimat gorący i wilgotny,który sprzyjał rozwojowi bujnej roślinności.W karbońskiej puszczy rosły olbrzymie skrzypy,widłaki,paprocie.Z biegiem czasu zanurzyły się one w bagniskach i zostały i zostały przykryte materiałem skalnym.
Pod jego ciśnieniem,bez dostępu tlenu,tworzyły się pokłady węgla kamiennego.W erze mezozoicznej było tu morze.Pozostałością tego są wapienie,dolomity,łupki i piaskowce,Odporne na niszczenie dolomity i wapienie tworzą pasy wzniesień.W dolomitach występują rudy cynku i ołowiu z domieszką srebra.
W epoce lodowcowej lądolód pozostawił tu piaski i żwiry.Istotną cechą ukształtowania powierzchni są hałdy-różnych kształtów i wysokości,wyrobiska piasku,kamieniołomy,glinianki,sztucznie spowodowane zapadliska.
W wyniku eksploatacji węgla kamiennego powstają szkody górnicze,które dają o sobie znać w postaci popękanych ścian domów czy nierówności ulic.
Osobliwością przyrodniczą wyżyny była Pustynia Błędowska.
Przyczyną jej powstania nie były warunki klimatyczne,lecz działalność człowieka.Rozwój hutnictwa cynku i ołowiu spowodował wyrąb lasów.
Wyżyna Śląska położona jest na dziale wodnym między dorzeczem Wisły i Odry.Sieć rzeczna jest tu rzadka,rzeki są krótkie,o małych spadkach i przepływach.
Gleby tego regionu to przeważnie bielice i płowe, o zaburzonych, wskutek gospodarczej działalności człowieka,profilach glebowych.
Klimat Wyżyny Śląskiej charakteryzuje się wyższymi od średniej krajowej opadami atmosferycznymi,mieszczącymi się w granicach 700-750 mm.
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec(temp. od 17 *C do 18*C),a najchłodniejszym styczeń(temp. do -3*C od -2*C).
Specyficzne warunki klimatyczne występują na obszarach uprzemysłowionych(mniejsze usłonecznienie,częste mgły mniejsza prędkość wiatru większe opady)
jako skutek zabudowy oraz zanieczyszczenia
powietrza gazami i pyłami.
25 4 25