Treść w języku angielskim: Write a list of the rules you have to follow in one of these situations at shool.
najogólniej rzecz biorąc chodzi o to,żeby napisać zdania używając "must,mustn't,have to,needn't" itp. biorąc pod uwagę zasady w szkole.
Dziękuję !
daje naj .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T17:55:19+02:00
You mustn't use mobile phone in school.
You must listen teacher carfully.
You have to do homework on time,no copy in school.
You must be nice to teacher and your classmates.
You don't have to break arm or leg your teacher.
You have to wear a school uniform.
You mustn't go on a traunt.
You must be on time in school.You mustn't be late.
You don't have to shout on a teacher.
3 5 3