Zad 1
Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi czworościanu foremnego o krawędzi podstawy długości 5,5cm.

Zad 2
Z drutu o długości 60cm zbudowano szkielet ostrosłupa prawidłowego. Jaką długość ma krawędź boczna, jeśli podstawa jest:
a) kwadratem o długości 3cm
b) sześciokątem o boku długości 4cm
c) trójkątem o boku długości 1dm
d) stukątem o boku długości 2mm
Zapisz obliczenia

Proszę o pomoc - daję naj:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T16:34:31+02:00
1)
Czworościan foremny ma 6 krawędzi.Każda krawędź wynosi tyle samo, czyli 5,5.
6 * 5,5= 33cm
2)
zrobiłem wzór
x=(60- a * n)/n gdzie x-długość krawędzi bocznej
a-długość boku podstawy
n-liczba boków w podstawie
x=(60 - 3 * 4)/4
x= 12

x=(60 - 4 * 6)/6
x=6

x=(60 - 10* 3)/3 0,1dm=10cm
x=10

x=(60- 0,2*100)/100
x=0,4cm