Odpowiedzi

2010-03-30T15:58:46+02:00
Chciałabym wygłosić mowę obronna w imieniu Jacka Soplicy, aby moc oczyścić go z postanowionych mu zarzutów. Myślę, ze dla pełnego naświetlenia sprawy należałoby przytoczyć kilka faktów z życia oskarżonego.
Jacek w swej młodości był postacią bardzo dynamiczna i gwałtowną, było on biednym szlachcicem pochodzącym ze starego rodu. Mimo swej biedy stal się osoba lubianą i szanowaną wśród społeczeństwa szlachty. Jako osoba niezwykle towarzyska często przebywał on na ucztach u Stolnika Horeszki. Poznal on tam jego córkę Ewę, w, której zakochał się z wzajemnością? Jednakże stolnik nie zamierzał oddać Jackowi Ewy. Soplica chcąc zapomnieć o Ewie, żeni się z pierwsza lepsza panna, która wkrótce rodzi mu syna Tadeusza. Soplica jednak nie kocha swej zony, wciąż myśli o Ewie. Doznana krzywda doprowadza go do nieprzemyślanego i nieplanowanego czynu. Zabija on Stolnika w chwili, gdy Moskale szturmują zamek. Chciałbym, aby sad wydając wyrok wziął pod uwagę, ze Jacek żeby zmyć swa hańbę zasłużył się wałcząc dla ojczyzny. Z zagranicy kierował wychowaniem swego syna Tadeusza i córki Ewy- Zosi. Pragnął on zeswatać ze sobą młodych, aby ich ślub pogodził dwa zwaśnione rody. Próbował on tez odkupić winy wałcząc w Legionach Polskich. Następnie wstąpił do zakonu gdzie organizuje powstanie i pobudza patriotyzm u miejscowej szlachty. Podczas starcia z Moskalami uratował on Zycie swojemu wrogowi Gerwazemu oraz zasłonił własnym ciałem Hrabie podczas polowania, gdy został on zaatakowany przez niedźwiedzia.
Pod uwagę należy wziąć to, ze na łożu śmierci ze skrucha wyznał swe grzechy, dlatego uważam, ze Soplica powinien zostać uniewinniony.
2 2 2