Działka ma kształt kwadratu o boku 30m. Wzdłuż działki przy ogrodzeniu wytyczono ścieżke. przy dwóch bokach działki ścieżka miała szerokość 0,5m, a przy dwóch pozostałych 1,5m. oblicz jaką część działki zajmuje ścieżka. Rozważ dwa przypadki.

2

Odpowiedzi

2010-03-30T16:02:57+02:00
Pole powierzchni działki:
Pp₁ = 30m×30m = 900m²

Pole powierzchni nie zajętej działki:
Pp₂ = 29m×27m = 783m²

Pole powierzchni zajmowane przez ścieżkę:
Pp = Pp₁ - Pp₂ = 900m²-783m² = 117m²

Odp.: Ścieżka zajmuje 117m².
2010-03-30T16:50:07+02:00
Pp₁ = 30m×30m = 900m²
Pp₂ = 29m×27m = 783m²
Pp = Pp₁ - Pp₂ = 900m²-783m² = 117m²
Odp.: Ścieżka zajmuje 117m².