Odpowiedzi

2010-03-30T16:09:08+02:00
A)V=1/3Pp*
V=1/3*9*4
V=12
b)V=1/3*10*5
V=17
c)v=1/3*6√4*3
v=18√4/1/3