Oblicz pole prostokąta o obwodzie 22,4cm , wiedząc , że jego szerokość wynosi 4,8cm.

Szerokość prostokąta o obwodzie 68cm jest o 3cm mniejsza od długości. Ile wynosi pole tego prostokąta?

Oblicz pole rombu którego jedna z przekątnych ma 5 3/4cm , a druga jest o 3 1/2cm dłuższa.

Oblicz pole kwadratu o przekątnej 4,6cm.

Ile arów ma działka budowlana o wymiarach 24m x 35m?

Powierzchnia pewnej gminy wynosi 92 , 66km (kwadratowych). Połowę powierzchni tej gminy stanowią grunty o charakterze rolniczym , z których 1/7 zajmują łąki. Ile hektarów łąk jest w tej gminie?

Powierzchnia prostokątnej działki wynosi 1,76ha. Ile metrów ma dłuższy bok tej działki , jeśli jej szerokość wynosi 40m?

2

Odpowiedzi

2010-03-30T16:30:21+02:00
Oblicz pole prostokąta o obwodzie 22,4cm , wiedząc , że jego szerokość wynosi 4,8cm.
OBpr=2a+2b, gdzie a,b boki prostokąta
a=4,8
OBpr=22,4
22,4=2×4,8+2b
22,4=9,6+2b
2b=22,4-9,6
2b=12,8 /:2
b=6,4 cm
POLEpr=a×b
POLepr=4,8×6,4
POLEpr=30,72 cm²

Szerokość prostokąta o obwodzie 68cm jest o 3cm mniejsza od długości. Ile wynosi pole tego prostokąta?

OBpr=2a+2b
b=a-3
68=2a+2(a-3)
68=2a+2a-6
68-6=4a
4a=62
a=15,5cm
b=15,5-3=12,5
POLEpr=a×b
POLEpr=15,5 x 12,5=193,75 cm²
1 5 1
2010-03-30T16:39:52+02:00
1.
Obw.= 2a+2b
22,4=2a+4,8*2
22,4=2a+9,6
22,4-9,6=2a/2
a=6,4
P=a*b
P=6,4*4,8
P=30,72 cm2

2.
x długość
x-3 szerokość

Obw.=68
2x+2(x-3)=68
2x+2x-6=68
4x-6=68
4x=68+6
4x=74/4
x=18,5
x-3=18,5-3=13,5
x=15,5
P=a*b
P=18,5*15,5=286,75

3.

e=5,75
f=5,75+3,5
f=9,25
P=e*f
P=5,75*9,25=53,1875

4.

P=a²
d=a*√2
4,6=a√2 |*√2
2a=4,6√2 /2
a=2,3√2
a²=(2,3√2)²
P=5,29*2=10,58

5.

24*35=840
1a=100m²
840/100=8,4a

6.

92,66 km2
0,5*92,66=46,33
46,33*1/7=6,62 km2
1ha=0,01km2
6,62/0,01=662 ha

7.
1ha=10000m2
17600-40=x
x=17560
1 5 1