Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T16:06:44+02:00
A)
2x+3y=5
x+2y=2\*(-2)

2x+3y=5
-2x-4y=-4

-y=-9/(-1)
y=9

x+2y=2
x+18=2
x=-16
2010-03-30T16:07:24+02:00
2x+3y=5
x+2y=2\*(-2)

2x+3y=5
-2x-4y=-4

-y=-9/(-1)
y=9

x+2y=2
x+18=2
x=-16
2010-03-30T16:07:51+02:00
1)
2x+3y = 5
x+2y = 2

x = 2-2y
2(2-2y)+3y = 5

x = 2-2y
4-4y+3y = 5

x = 2-2y
-y = 1

y = -1
x = 2-2×(-1)

y = -1
x = 4

2)
a) 2√3 < 3√2
√12 < √18

b)3,2×10⁻⁴ < 1,2×10⁻³

c)(½)⁻⁵ > (½)⁻²
2⁵ > 2²
32 > 4