Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T16:13:46+02:00
Trybunał konstytucyjny;
-wnioski o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie
-rozpatruje skargi wniesione przez obywateli w zakresie naruszania ich wolności lub praw
-zajmuje się kontrolowaniem zgodności prawa z Konstytucją RP oraz formułowaniem jego wykładni


rzecznik praw;
- stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela,
- Kontroluje a także podejmuje stosowne czynności jeśli stwierdzi, że z powodu celowego działania lub zaniechania przez organa, organizacje albo instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela,