A) Z 30kg solanki dwuprocentowej odparowano wodę i otrzymano solankę trzyprocentową. Ile wody odparowano?
b) Z solanki pięcioprocentowej odparowano 10kg wody i otrzymano solankę sześcioprocentową. Ile solanki było na początku ?

Bardzo was proszę o rozwiązanie tego działania z obliczeniem ...

2

Odpowiedzi

2010-03-30T16:08:46+02:00
Rozwiązywałam to już dzisiaj :)
http://zadane.pl/zadanie/759155

a)
x - ilość odparowanej wody
30*2%-0%*x = 3%(30-x)
30*0,02-0 = 0,03(30-x)
0,6 = 0,9-0,03x
0,03x = 0,9-0,6
0,03x = 0,3 |:0,03
x = 10

b)
x - ilość solanki na początku
5%*x-0*10 = 6%(x-10)
0,05x-0 = 0,06(x-10)
0,05x = 0,06x-0,6
0,06x-0,05x = 0,6
0,01x = 0,6 |:0,01
x = 60
1 5 1
2010-03-30T16:13:18+02:00
30 * 0,02 - x * 0 = (30-x)*0.03
0,6=0,09 - 0,03x /*100
60 = 9 - 3x
51 = 3x
x = 17
odparowano 17 kg wody (17 litrow)

0,05x - 10 * 0 = (x-10)*0,06
0,05x = 0,06x - 0,6
5x = 6x - 60
x = 60
bylo 60 kg solanki

1 5 1