Proszę o rozwiązanie tych zadań :
1. Kulę przecięto płaszczyzną odległa od środka kuli o 4 cm . Oblicz ile razy pole powierzchni kuli jest większe od pola tego przekroju , jeśli promień kuli jest równy 10 cm . Wynik ma wyjsc około 4,8 razy .
2.Oblicz w metrach kwadratowych pole powierzchni kuli o promieniu r równym
b)4 pierwiastki z 5 dm. i d) 0,012 km

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-01T23:21:17+02:00
1] r przekroju=√10²-4²=√100-16=√84=2√21cm

pole kuli=4πr²=4π×(10)²=400πcm²
pole przekroju=πr²=π×(2√21)²=84πcm²

400π:84π=4,7619047 razy = około 4,8 razy
2]
r=4√5dm=0,4√5m
pole=4πr²=4π×(0,4√5)²=3,2πm²
r=0,012km=12m
pole=4π×12²=576πm²