Odpowiedzi

2010-03-30T18:01:39+02:00
Czarnoziemy: tworzą się na podłożu lessowym zwykle w klimacie umiarkowanym i kontynentalnym suchym. Należą do najlepszych pod względem rolniczym, gleb na świecie, posiadają wysoki poziom próchniczny, duża żyzność. Występowanie- Ukraina, południowa Rosja, stepy argentyńskie, Wielka Równina Prerii. Uprawia się na nich pszenicę, buraki cukrowe, jęczmień.

Gleby bielicowe: jasna barwa jest efektem wymywania w górnych warstwach substancji mineralnych. Powstają na luźnych piaskach, obszarach porośniętych lasami iglastymi. Uprawia się na nich żyto, ziemniaki. Niewielki poziom ściółki i próchniczny, poniżej występuje brunatnordzawy poziom wymywania (iluwialny). Występują na całym obszarze Polski.

Gleby brunatne: występują na wszystkich kontynentach, zwłaszcza na półkuli północnej- Europie zachodniej i południowej, Korei, Japonii, Południowej i Wschodniej Australii, klimat umiarkowany ciepły z dużą ilością opadów. Struktura poziomu próchnicznego jest wyraźnie wykształcona i w znacznym procencie wodoodporna, co stwarza korzystne warunki dla rozwoju systemu korzeniowego roślin uprawnych. Możliwość uprawy roślin zbożowych i okopowych, jednak konieczne jest intensywne nawożenie.
1 5 1