1. Rożnica 4x²-5 jest równa iloczynowi?
2. Wyrażenie (x-3)(x+3)-(x+3)² można zapisać w postaci?
3. Naturalną liczbe dwucyfrową, której cyfrą dziesiątek jest x,
x∈{1,2,3...,9} i cyfrą jedności jest y, y∈{0,1,2,3,...,9}, mozna zapisać w postaci

1

Odpowiedzi

2010-03-31T20:06:32+02:00
2. Wyrażenie (x-3)(x+3)-(x+3)² można zapisać w postaci?
(x²+3x-3x-9)-(x+3)²
(x²-9)-(x+3)²