Na lekcji mieliśmy wyłączanie wspólnego czynniki przed nawias.
Zad.Przedstaw w postaci iloczynu.
a) 5x² - 15x
b) 3by - 6b
c) - 8xy + 8x
d) 10a² - 2ab
e) 12ab²+ 16b²
f) 6a - 24b + 30c
g) 12ab²+ 16b²
h) x³- 2x² + x
i) 2xy +3x - x²y
Daje naj i 10 pkt.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T16:13:46+02:00
A) 5x² - 15x = 5x(x-3)
b) 3by - 6b = 3b(y-2)
c) - 8xy + 8x = -8x(y-1)
d) 10a² - 2ab = 2a(5a-b)
e) 12ab²+ 16b² = 4b²(3a+4)
f) 6a - 24b + 30c = 6(a-4b+5c)
g) 12ab²+ 16b² = 4b²(3a+4)
h) x³- 2x² + x = x(x²-2x+1)
i) 2xy +3x - x²y = x(2y+3-xy) = x[3+y(2-x)]
1 5 1
2010-03-30T16:22:30+02:00
5x2-15x=5x(x-3)
3by-6b=3b(y-2)
-8xy+8x=-8x(y-1)
10a2-2ab=2a(5a-b)
12ab2+16b2=4b2(3a+4)
6a-24b+30c=6(a-4b+5c)
x3-2x2+x=x(x2-2x+1)
2xy+3x-x2y=x(2y+3-xy)
2010-03-30T16:26:59+02:00
A) 5x² - 15x = 5x (x-3)
b) 3by - 6b = 3b (y-2)
c) - 8xy + 8x = -8x (y-1)
d) 10a² - 2ab = 2a (5a-b)
e) 12ab²+ 16b² = 4b² (3a + 4)
f) 6a - 24b + 30c = 6 (a-4b+5c)
g) 12ab²+ 16b² = 4b² (3a + 4)
h) x³- 2x² + x = x (x²- 2x+1)
i) 2xy +3x - x²y = x (2y+ 3 - xy)