1. Uzupełnij zadania, wpisując nazwy odpowiednich narządów i odcinków układu pokarmowego:

Trawienie białek zachodzi w .... i .... , którego pierwszym odcinkiem jest .... . Trawienie tłuszczów zachodzi w ..... .

2. Dwie funkcje móżdżku

3. Komórki światłoczułe (czopki i pręciki) są elementami budowy :
a. soczewki b. siatkówki c. rogówki d. źrenicy ?

1

Odpowiedzi

2010-03-30T16:18:42+02:00
1.Trawienie białek zachodzi w ..jamie ustnej .. i ...gardle. , którego pierwszym odcinkiem jest .... . Trawienie tłuszczów zachodzi w trzusce..... . 2.dostaje informacje i stale kontroluje przebieg ruchu 3.siatkówki