1. Ola chciała kupić 40 dag cukierków w cenie 8,40 zł za kilogram, ale ma tylko 3 zł.Czy starczy jej pieniędzy a jeżeli nie to ile jej zabraknie?
2.Za 3 ołówki, 1 gumkę i 2 długopisy Krzyś zapłacił 5,20 zł. Ołówek jest o połowę tańszy od gumki, a długopis jest dwa razy droższy niż gumka. Co ile kosztuje?
3.Pod szkółkę leśną wytyczono kwadrat o polu równym polu działki w kształcie trójkąta o podstawie równej 90 m i wysokości równej 80 m.Ile metrów siatki trzeba zakupić by ogrodzić tę działkę?

3

Odpowiedzi

2010-03-30T16:26:52+02:00
A)3,36 .Zabraknie jej 36 groszy.
b)x - cena ołówka
2x - cena gumki
4 x - cena długopisu

3x - cena trzech ołówków
2x - cena 1 gumki
8x - cena 2 długopisów
3x + 2 x + 8x = 5,20
13x = 5,20 /:13
x = 0,40


cena gumki - 0,80 zł
cena ołówka - 0,40 zł
cena długopisu - 1,60 zł

gumka 0,80 zł ,ołówek kosztuje 0,40 zł a długopis 1,60 zł.

c)3600m2
3 3 3
2010-03-30T16:28:05+02:00
I.
1 kg -> 100 dag

100 dag --- 8,4 zł
40 dag --- x zł

x= (8,4 zł * 40 dag) : 100 dag = 3,36 zł

3 zł - 3,36 zł = - 0,36 zł

Odp. Oli zabraknie 36 groszy na zakup 40 dag cukierków.

II.
x - cena ołówka
2x - cena gumki
4x - cena długopisu

3*x + 1*2x + 2*4x = 5,20 zł
13x = 5,20 zł /:13
x = 0,4 zł

2x = 0,8 zł
4x = 1,6 zł

Sprawdzenie:
3*0,4 zł + 1*0,8 zł + 2*1,6 zł = 5,2 zł

III.
90 m - a - podstawa trójkąta
80 m - h - wysokość trójkąta

1/2 *a*h -> pole trójkąta
1/2 * 90m * 80m = 3600m2 (m kwadratowych)

a2 (a do kwadratu) -> pole kwadratu
a2 = 3600 m2
a = 60 m

4*a -> obwód działki
4*60 m = 240 m

odp. Należy zakupić 240 m siatki by ogrodzić tę działkę.
3 3 3
2010-03-30T16:29:50+02:00
Zad.1
. 0,4* 8,40zł= 3,36zł
3,36zł- 3=0,36zł
odp. Zabraknie jej 0,36zł

zad.2
x- cena ołowka
2x- cena gumki
2 * 2x=4x- cena długopisu

3x+2x+2* 4x=5,20zł
13x=5,20zł
x=0,4- cena ołowka


2x= 2*0,4= 0,8- cena gumki
4x= 4* 0,4=1,6- cena długopisu

od.p długopis kosztuje 1,6zł, gumka 0,8zł, a ołówek 0,4zł


zad.3
Pole trójkata
80*90:2=360m2
p=a*a
p=6*6

6m- długość jednego boku
4*6m=24m

odp. trezba kupić 240m siatki.

ps. mam nadzeję że pomogłam,, powodzenia

5 4 5