Proszę o pomoc...
przetłumacz na język niemiecki...
Na boisku odbyły się zawody sportowe.
Przyszło wielu rodziców, dzieci i gości.
Uczniowie ścigali się, rzucali piłką do kosza, skakali w workach, skakali w dal i wzwyż oraz pchali kulą.
Najlepsza była klasa 6, która otrzymała dyplom zwycięzców.
Inne drużyny sportowe rzucały, biegały i skakały gorzej.

1

Odpowiedzi

2010-03-30T16:13:08+02:00
Auf dem Spielfeld statt Sportwettkämpfe.
Es kam zu vielen Eltern, Kinder und Gäste.
Studierende raste, warf den Ball in den Korb, sprang in die Taschen, sprang in die Ferne und nach oben, und schob eine Kugel.
Best war ein Klasse 6, die ein Diplom Gewinner erhielten.
Andere Sportmannschaften warf, lief und sprang noch schlimmer.