Wyraź podane objętości we wskazanej jednostce.

a. [cm³] 3 dm³ 2,5 dm³ 300 mm³
b. [m³] 2km³ 6500dm³ 500000cm³
c. [l] 0.07 hl 1200ml 5 ml
d. [cl] 30l 0,75l 100ml 0,1 hl


prosze żeby były też obliczenia bo inaczej pani mi nie uzna zadania

1

Odpowiedzi

2016-08-21T22:16:50+02:00
A) 1dm³ = 1dm * 1dm * 1dm = 10 cm * 10 cm * 10 cm =1000 cm³
1 cm³ = 1cm * 1cm * 1cm = 10 mm * 10 mm * 10 mm = 1000 mm³
1 mm³ = 0,001 cm³

3 dm³ = 3 000 cm³
2,5 dm³ = 2 500 cm³
300 mm³ = 0,3 cm³

b) 1 km³ = 1km * 1km * 1km = 1000m * 1000m * 1000m = 1 000 000 000 m³
1 m³ = 1m * 1m * 1m = 10dm * 10dm * 10 dm = 1000 dm³
1 dm³ = 0,001 m³
1 m³ = 100 cm * 100 cm * 100 cm = 1 000 000 cm³
1 cm³ = 0,000001 m³

2 km³ = 2 000 000 000 m³
6 500 dm³ = 6,5 m³
500 000 cm³ = 0,5 m³

c) 1 hl = 100 l
1l = 1000 ml
1 ml = 0,001 l

0,07 hl = 7l
1200 ml = 1,2 l
5 ml = 0,005 l

d) 1l = 100 cl
1cl = 10 ml
1hl = 100 l

30 l = 3000cl
0,75l = 75cl
100 ml = 10 cl
0,1 hl = 10 l = 1000 cl
 
1 5 1