Odpowiedzi

2012-12-08T12:10:59+01:00

Janina Kwiatkowska                                                       Wrocław 08.12.2012r.

Wrocław, ul.Rynek 4 

125-78 Wrocław                  

 

                                                           Dyrekcja Gimnazjum im. Henryka

                                                               Sienkiewicza we Wrocławiu

   

       Proszę o przyjęcie mnie do klasy I gimnazjum od 01.09.2013r.

       Prośbę swoją motywuję tym, że niedawno skończyłam naukę w Szkole Podstawowej a z racji wyskokiego poziomu Waszej szkoły, chciałabym tu kontynuować dalszą naukę. Podstawówkę ukończyłam z bardzo dobrym wynikiem. Na swoim koncie mam wygrane różnego rodzaju konkursy.

       Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. 

   

                                                                               Z poważaniem:

                                                                              Janina Kwiatkowska

 

Załączniki :

1. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej  

2. Zaświadczenie lekarskie.

 

1 5 1