Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T17:04:26+02:00
NAPIĘCIE- różnica potencjałów warunkująca przepływ prądu elektrycznego, jego jednostką jest wolt (1V)

wzór na namięcie elektryczne można uzyskać dzięki przekształceniu wzoru na opór elektryczny, moc prądu

NATĘŻENIE- stosunek wielkości ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika do czasu jego przepływu. Jednostką natężenia jest amper (1A)
wzór I=q/t gdzie: I- natężenie
q- wielkość ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika
t- czas przepływu porcji ładunku

OPÓR ELEKTRYCZNY (REZYSTANCJA) - wielkość charakteryzująca własności elektryczne przewodnika. Jego miarą jest stosunek napięcia między końcami przewodnika do natężenia prądu, jaki przez niego płynie. Jednostką oporu jest om (1Ω)

WZÓR R=U/I

R=ρ* l/s
gdzie: ρ- opór właściwy zależny od rodzaju materiału i temperatury
l- długość przewodu
s -pole przekroju poprzecznego przewodu
6 4 6