1. wyjaśnij na czym polega proces krążenia wody w przyrodzie??
2. Opisz rolę, jaką odgrywa woda w przyrodzie i w życiu człowieka??
3. Zaproponuj sposób w jaki można sprawdzić, czy dana substancja jest higroskopijna??
4. Podaj przykłady w zastosowaniu substancji higroskopijnych w życiu codziennym??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T14:14:55+01:00
1.Obieg wody w przyrodzie odbywa się pod działaniem energii słonecznej, oraz siły ciężkości. W czasie krążenia wody zachodzą procesy samoczyszczenia się jej zasobów, głównie przez odparowywanie i przesiąkanie przez grunt.
Na obieg wody składają się:
- parowanie z otwartych powierzchni wodnych lub parowanie z gruntu, oraz transpirancja, czyli odparowywanie za pośrednictwem zwierząt i roślin; - unoszenie pary wodnej ku górze wskutek prądów wstępujących, dyfuzji; - kondensacja pary wodnej (powstawanie chmur i mgieł); - powstawanie opadów atmosferycznych (kropli wody, ziaren lodowych, płatków śniegu, gradowin, rosa, szron i szadź).
- opad atmosferyczny spływa po pow. gruntu lub wsiąka, zasilając wody płynące bezpośrednio na pow. wszechoceanu. Ponowne parowanie wód zamyka cykl krążenia. Niektóre głębinowe wody nie biorą udziału w krążeniu.Do solniczki dosypuje się ryż, który ma właściwości higroskopijne. Dzięki temu sól nie bryli się.


65 2 65