Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-01T14:17:10+01:00
A) 2-5x = 8:(x-4)
zał.x-4≠0
x≠4
(2-5x)(x-4)=8
2x-8-5x²+20x-8=0
-5x²+22x-16=0
Δ=484-320=164 √Δ=√164=2√41
x₁=(-22-2√41)/(-10)=(11+√41)/5
x₂=(-22+2√41)/(-10)=(11-√41)/5

b) 3- 3/(x+2) = 2x
zał.x+2≠0
x≠-2
3(x+2)-3=2x(x+2)
3x+6-3=2x²+4x
2x²+x-3=0
Δ=1+24=25
x₁=(-1-5)/4=-1,5
x₂=(-1+5)/4=1