Umiesz być przyjacielem - znajdziesz przyjaciela

podr. Uświęceni w Duchu kl . 6 str. 100

_____________________________________________________

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczuciami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Nigo rzekł do Filipa: '' Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?'' A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip : '' Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzyma''. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego : '' Jest tu jeden chłopiec,który ma 5 chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?'' Jezus zatem rzekł : '' Każcie ludziom usiąść ! ''A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więć wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: '' Bierzcie pozostałe ułamki, aby nic nie zginęło''. Zebrali więc i ułamki z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały spożywających, napełnili dwanaście koszów.


Napisz opowiadanie z tego tekstu. Ma być z sensem.

Daje NAJ ! Proszę o pomoc

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T16:31:55+02:00
Gdy zbliżała się pascha, czyli wielkie swięto żydowskie upamiętniające wyzwolenie żydów z niewoli egipskiej, Jezus wraz z podążającym za nim tłumem ludzi udał się nad Jezioro Galilejskie, zwane inaczej Tyberiadzkim. Chorzy szli za nim, gdyż widzieli jak uzdrawiał ludzi i 'przywracał im życie. Jezus chcąc wystawić Filipa na próbę spytał skąd wezmą taką ilośc chleba, aby móc wykarmić wszystkich, którzy przybyli. Wtedy odezwał się Andrzej, informując , iż jest wśród tłumu pewien chłopak, który ma przy sobie 5 bochenków chleba oraz dwie ryby. Jezus wziął pokarm i odmawiając dziękczynienie rozdał uczniom.
2010-03-30T16:42:12+02:00
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczuciami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Nigo rzekł do Filipa: '' Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?'' A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip : '' Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzyma''. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego : '' Jest tu jeden chłopiec,który ma 5 chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?
pozniej kazal rozdac kazdemu kto potrzebowal.
KONIEC
1 1 1