Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T16:40:35+02:00
1. Demokracja;
- podstawową cechą są wybory i nie chodzi tu tylko o wybory parlamentarne ale także wybory, które można podejmować na co dzień dzięki temu, że mamy prawo wyrażenia własnej opinii w tym jednym wyjątkowym roku przypadającym raz na określoną liczbę lat.
- Władza należy do ogółu obywateli danego państwa.
sfera polityki dostępna dla wszystkich bez ograniczeń ze względów klasowych, rasowych, majątkowych, religijnych;
- możność wybierania kandydatów na stanowiska publiczne i swobodzie dostępu do tych stanowisk, czy jakichkolwiek innych (poza wyrokiem sądowym pozbawiającym praw publicznych);
- suwerenność narodu (ludu) oznaczającej, że władza zwierzchnia, niezbywalna i niepodzielna, należy do zbiorowości społecznej żyjącej w granicach państwa;
- uznanie wyborów za główne źródło prawomocności władzy i konieczności cyklicznego potwierdzania legitymacji władzy w wyborach powszechnych;
- odpowiedzialność rządzących przed rządzonymi
– tworzenie wyspecjalizowanych instytucji kontroli władzy mających w założeniu zapobiegać jej nadużyciom;
- wolności przekonań i wypowiedzi;
- instytucjonalna ochrona praw obywatelskich – wyrażająca się w stwarzaniu formalnych zabezpieczeń obywateli przed nadmierną i nieuzasadnioną ingerencją władzy w ich sprawy czyli przestrzeganie praw człowieka
PODSTAWOWĄ CECHA DEMOKRACJI JEST WOLNOŚĆ
Trójpodział władzy;
Władza sprawowana przez dużą grupę społeczną
Najważniejszą wartością jest człowiek


2. Dyktatura najważniejszą wartością jest państwo.
Nie przestrzega się praw człowieka
Zmuszanie społeczeństwa do bierności w życiu politycznym państwa;
Wzmacnianie władzy wykonawczej.
Brak wolności słowa, stowarzyszeń i zgromadzeń.
Władza sprawowana przez jedną osobę

3.Anarchia - brak jakiejkolwiek ukonstytuowanej władzy.
bałagan organizacyjny w instytucji, organizacji lub społeczności
2010-03-30T17:13:36+02:00
DEMOKRACJA: jest formą ustroju państwa, w której jego obywatele sprawuja władze bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranych przedstawicieli.
DYKTATURA:jest to forma sprawowania rządów, utozsamia sie ja z tyranią,totalitaryzmem.
ANARCHIA: Ideologia. Według anarchistów najwyższą wartościa jest wolność.