Odpowiedzi

2009-11-01T14:45:25+01:00
Udział Polski w I Wojnie światowej
1.Jakie odziały wojsk polskich stanęły u boku Austro-Węgier a jakie po stronie Ententy
państwa centralne: pierwsza kompania kadrowa (Austro-węgry), brygady legionów polskich (austro-węgry), polska siła zbrojna (niemcy), polski korpus posiłkowy (niemcy)

ententa: legion "puławski" (rosja), korpusy polskie (rosja), brygada strzelców polskich (rosja), bajończycy (francja), błękitna armia (francja)

2.Podaj przykłady walk z udziałem wojsk polskich
Legiony Polskie - tereny Galicji, Kongresówki i Wołynia : Łowczówk (1914r) Rafajłowa, Nida, Jastków, Rokina, Rarańcza (1915r.), Kostiuchnówka, Styr, Stochod (lato 1916r).
Polski Korpus Posiłkowy: front austriacki pod Racańczą
1. Korpus : Białoruś
2. Korpus: rozbrojony przez Niemców pod Kaniowem (maj 1916r)
1 5 1