Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T16:43:33+02:00
Bohaterem zbiorowym w "Panu Tadeuszu" jest szlachta.Poeta ukazuje wszystkie jej warstwy,od najbogatszej do najbiedniejszej.
Do bogatej szlachty należał Podkomorzy,który cieszył się wielkim poważaniem w okolicy.Rozsądzał on spory ziemskie.
Średniozamożną szlachtą byli Soplicowie,którzy wzbogacili się dzięki temu,że nadano im część ziem Horeszków przez Moskali,po zabiciu Stolnika.Sędzia był mądrym i gospodarnym,i dzięki temu powiększał dobytek Sopliców.Chciał przez to ukazać,że nie jest gorszy od magnatów.Ubogą szlachtę reprezentowali Dobrzyńscy,zaliczani są do szlachty zaściankowej.Niegdyś ceniono ich za udział w walkach,odwagę i dobre gospodarowanie.Jednak zaniechali troski o swoje domostwa.Mimo że Dobrzyńscy mieli szlacheckie herby,bardziej przypominali chłopów,i pracowali jak chłopi.Najbardziej szanowanym wśród nich był Maciek Dobrzyński,który cieszył się popularnością i szacunkiem rodziny,był roztropny i doświadczony.Często krytykował radzących,że nie umieją osiągnąć porozumienia w sprawie dotyczącej wskrzeszenia ojczyzny.
Stosunki sąsiedzkie układały się bardzo dobrze,biła z nich przyjaźń i zgoda.Cechą pozytywną była też ich gościnność.
3 4 3