1. Uzasadnij rolę wody jako czynnika transportującego .
2. Wyjaśnij jakie znaczenie dla organizmów ma zdolność wody do powolnego ogrzewania się i ochładzania .
3. Wykaż rolę wody w termoregulacji .
4. Wyjaśnij znaczenie anomalnych zmian gęstości wody dla organizmów żywych.
5. Uzasadnij wpływ termicznych właściwości wody na środowisko .

Na każde mam miejsce 3 liniki na każdą odpowiedz.

Dzięki dam najlepszą.

2

Odpowiedzi

2010-03-30T20:22:20+02:00
1 rola pełni istotny czynik w transportowaniu gdyż wiele związków organicznych i nie organicznych jest rozpuszczalna w wodzie, pozatym krew ludzka w bardzo wielkim procencie jest zawiera w sobie wode, wszczególności osocze krwi, i przytym osocze dzięki temu że mocznik jest rozpuszczalny w wodzie może być transportowany w osoczu albo wiele witamin i soli mineralnych jest rozpuszczalne w wodzie co też ma istotny bardzo ważny czynik dla organizmu żywego.
2 dzięki temu że woda ma zdolność wody do powolnego ogrzewania się i ochładzania, organizmy żywe będą mogły dzięki temu dłużej przetrwać w niekorzystnych warunkach środowiskowych i nie tylko. Dłużej utrzymają ciepło i nie ulegną zbyt szybkiemu przegrzaniu się.
3 dziki temu że woda jest wykorzystywana w termoregulacji organizm żywy ma na tym wiele korzyści gdyż gdy organizm się zbyt mocno ogrzeje może oddać tą zbyt wielką iloć ciepła podczas pocenia się gdzie w tym procesie oddaje w większym stopniu wodę oraz gdy woda paruje z kropel potu to ochładzają też organizm.
4 gęstośc wody ma bardzo duże znaczenie anomaliczne dla organizmu gdyż reguluje odpowiedni poziom stanu organizmu oraz jest zachowana odpowiednia gospodarka wewnętrzna organizmu żywego, człowiek przy zbyt małej gęstości wody w organiźmie cierpi na odwodnienie. Ale poyatzm gstość wody ma znaczenie dla ryb żyjących w wodach, gdyż cząstki wody przy teperaturze 4stopniach C ma największą gęstość, dlatego lud pływa na powierzchni wody a nie tonie, gdyż ma mniejszą gęstość niż woda w stanie ciekłym
5 prawie to samo co wyżej
7 4 7
2010-03-30T21:15:22+02:00
Ad. 1. Woda jest czynnikiem transportującym, ponieważ jest dobrym rozpuszczalnikiem dla wielu substancji, np. produktów przemiany materii, subst.odżywczych, hormonów, witamin, enzymów.

Ad.2. Zdolność wody do powolnego ogrzewania się i ochładzania chroni organizmy przed gwałtownymi wahaniami temperaturowymi wewnątrz organizmu.

Ad.3. Wysokie ciepło parowania wody zabezpiecza organizmy przed przegrzaniem (parowanie potu), natomiast pojemność cieplna chroni organizmy przed skokami temperaturowymi.

Ad.4. Woda dzięki anomalnym zmianom gęstości utrzymuje odpowiednie ciśnienie osmotyczne wewnątrz organizmu, warunkuje turgor (jędrność) komórki, utrzymuje odpowiednie wymiary i kształty komórek.

Ad.5. W stanie ciekłym stanowi odpowiednie środowisko do życia dla organizmów wodnych, w stanie stałym utrzymuje się na powierzchnii wody i tworzy "warstwę izolacyjną".
7 4 7