Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T16:41:14+02:00
A). (x-3)(5-x)-2=(2-x)(x-4)+3
5x-x2-15+3x-2=2x-8-x2+4x+3
8x-17=6x-5/+17
8x=6x+12/-6x
2x=12
x=6


b). (6-x)(x+2)+(x+3)(x-4)=2x+5
6x+12-x2-2x+x2-4x+3x-12=2x+5
3x=2x+5/-2x
x=5


c). (x-5)(x+2)-(3-x)(2-x)=x-12
x2+2x-5x-10-(6-3x-2x+x2)=x-12
x2+2x-5x-10-6+3x+2x-x2=x-12
2x-16=x-12/+16
2x=x+4/-x
x=4

d). (2x-5)(x+1)-2=(1-x)(8-2x)+2x
2x2+2x-5x-5-2=8-2x-8x+2x2+2x 2x2 się obustronnie skróci
-3x-7=-8x+8/+7
-3x=-8x+15/+8x
5x=15
x=3
3 5 3
2010-03-30T16:48:52+02:00
A)2x+6*10+2x=6-3x*3x-12
2x+60+2x=6-9x-12
2x+2x+9x=6-12-60
13x=-66 /13
x=5,08
b) nie wiem
c) nie wiem
d)4x-10*2x-2=2x-2x*16x-4x
4x-20x-2=2x-32x-4x
4x-20x-2x+32x+4x=2
22x=2 /22
x=0,09

chyba dobrze nie wiem
2010-03-30T17:01:52+02:00
5x - x(kwadrat) - 15 + 3x - 2 = 2x - 8 - x ( kw) +4x +3
5 - x (kw) + 3x - 2x +x (kw) - 4 x = 15 +2 - 8 +3
6x = 12 ] : 6
x = 2

b). (6-x)(x+2)+(x+3)(x-4)=2x+5
6x+ 12 - x (kw) - 2x +x( kw) - 4x + 3x - 12 = 2x +5
3x - 2x = -12 +12 +5
x = 5

c). (x-5)(x+2)-(3-x)(2-x)=x-12
x ( kw) + 2x - 5x - 10 - 6 - 3x - 2x + x (kw) = x-12
2x (kw) - 8 x - x = -16 + 12
dalej nie wiem ( jeśli dobrze napisałaś przykład to ja musiałam zrobić bład, ale nie wiem gdzie)d). (2x-5)(x+1)-2=(1-x)(8-2x)+2x
2 x (kw) + 2x - 5x - 5 - 2 = 8 -2x -8x +2x (kw) +2x
2x (kw) +2x - 5x +2x +8x - 2x ( kw) - 2x = 5 + 2 +8
5x = 15 ] :5
x = 31 3 1