Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-30T16:27:38+02:00
V = abc

a = 60cm
b = 20 cm
c = 36cm

V = 60 x 20 x 36 = 43200cm3

43200 cm x 2/3 = 28800cm3 = 28,8l
1 5 1
2010-03-30T16:27:54+02:00
Dane :
długość = 60 cm
szerokość = 60: 3
wysokość = 60% l 60

szer.= 60 : 3 = 20 cm

wysokość = 60 % l 60 = 60/100 * 60 (skracamy zera w obu 60 ze 100)= 36/1 = 36 cm

36 : 3 = 12 cm 12cm * 2 = 24cm
V= 60cm * 20cm * 24cm
V=1200cm *24cm
V=28800cm (sześciennych)
28800cm (sześciennych) = 28800 : 1000 =
=28,8dm (sześciennego)
1dm (sześcienny) = 1 l
28,8 dm(sześciennego) = 28,8 l

odp : Tomek musi wlać 28,8 l wody do akwarium , aby wypełnić je do 2/3 wysokości.
  • Użytkownik Zadane
2010-03-30T16:27:56+02:00
60cm =6dm - długość w decymetrach
60 : 3 = 20cm - szerokość
20cm = 2dm - szerokość w decymetrach
60cm * ⁶°/₁₀₀ = 36cm = 3,6dm
V = a*b*c
V = 6 *2* 3,6
V = 43,2dm³ = 43,2 litra
43,2 *²/₃ = 28,8litra
Odp Musi wlać 28,8 litra wody aby wypełnić akwarium do dwuch trzecich jego wysokości.

dasz najj
1 5 1