Zareaguj w przedstawionych sytuacjach. Sformułuj prośby do nauczyciela.

1)Frau Maier schreib den Satz nicht an die Tafel.
1).................................
2)Herr Götz wiedenholt die Frage nicht.
2).................................
3)Die Lehrerin hilft Max und Mortiz nicht.
3).................................
4)Der Lehrer spricht leise.
4).................................
5)Herr Wagner ist sauer.
5).................................
6)Frau Brandt is sehr streng.
6).................................
7)Der Lehrer korrigier die Tests nicht.
7).................................

Prosze o rozwiązanie ....
Dan naj..;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-30T16:39:35+02:00
1)Frau Maier schreib den Satz nicht an die Tafel.
1)Frau Maier, schreiben Sie den Satz an die Tafel, bitte.
2)Herr Götz wiederholt die Frage nicht.
2)Herr Götz, wiederholen Sie die Frage, bitte.
3)Die Lehrerin hilft Max und Mortiz nicht.
3)Helfen Sie Max und Mortiz, bitte.
4)Der Lehrer spricht leise.
4)Sprechen Sie laut, bitte.
5)Herr Wagner ist sauer.
5)Herr Wagner, seien Sie nicht sauer, bitte.
6)Frau Brandt is sehr streng.
6)Frau Brandt, seien Sie nicht so streng, bitte.
7)Der Lehrer korrigiert die Tests nicht.
7)Korrigieren Sie die Tests, bitte.
Możesz oczywiście każde z tych zdań zapisać w formie:
Können Sie .... , bitte? np. Herr Götz, können Sie die Frage wiederholen, bitte?
Obie formy są jednakowo poprawne :)
2 5 2