Odpowiedzi

2010-03-30T22:03:50+02:00
PIT za 2009 rok wprowadzono dwustopniową skalę podatkową – 18 i 32 procent.Do końca kwietnia 2009 roku trzeba rozliczyć podatek za poprzedni rok.
a. jeżeli w 2009 roku zarobisz więcej niż 3 091 zł, ale mniej niż 85 528 zł, to zapłacisz 18% ze swojej podstawy opodatkowania odejmując 556,02 zł, miesięczna kwota zmniejszająca przychód wynosi 46,33 zł.
b.jeżeli w 2009 roku zarobisz więcej niż 85 528 zł, to twój podatek będzie wynosił 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.
Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczłtowane koszty uzyskania przychodu.
1 1 1
2010-03-30T22:12:28+02:00
W 2010r obowiązuja dwa progi odatkowe 18% i 32%
do 85 528zł 18%- kwota zmniejszająca podatek 556,02zł
ponad 85 528zł nalezny podatek 14 839,02zł+ 32% nadwyżki ponad 85 528zł

roczny dochód niepowodujacy obowiazku zapłaty podatku to 3 091zł